Backoffice

Programem entorns de treball (back office) costumizats, donant-te accés a la base de dades mitjantçant qualsevol navegador web. Podràs accedir teves dades per mitjà d'un navegador amb el teu nom d'usuari i contrasenya. Podem programar els mòduls següents per tal d'adaptar-nos a les necessitats de la teva empresa:

 • Clients i contactes.
 • Recursos humans.
 • Proveïdors i subcontractes.
 • Pressupostos i tarifes.
 • Hores de treball dels empleats.
 • Consum de materials, control d'estoc i estoc mínim.
 • Manteniment d'equips i instal·lacions.
 • Lloguers d'immobles i control de cobraments i liquidacions.
 • Incidències.
 • Permisos de treballs especials de prevenció de riscos laborals.
 • Facturació.
 • Calendaris compartits.
 • Pujada de documents PDF.
 • Indicadors de negoci (KPIs) i gràfiques a temps real.

Aplicació de Formularis per a Prevenció de Riscos Laborals (PRL):

 • Inspeccions de PRL.
 • Informes d'incidents.
 • Permisos de treball en espais confinats.
 • Permisos de treballs en calent.
 • Permisos de treballs ATEX.
 • Permisos d'obres elèctriques.
 • Riscos de seguretat.
 • Reunions de seguretat.
 • Inspeccions de bastides.

Aplicació de Formularis per a Treballadors en Obres

 • Control de qualitat.
 • Inspeccions d'obres.
 • Informes de condició.
 • Informes de finalització de treball.
 • Auditories
 • Manteniment d'instal·lacions, edificis i equipament.
 • Gestió d'estoc en magatzem.

Els Nostres Serveis

Formularis Digitals

Programació d'aplicació mòbil. Recol·lecta dades amb formularis digitals i envia-al backoffice en temps real. Envia informes a directius per rebre validació. Generem informes personalitzats en PDF i els enviem automàticament als teus destinataris.

Entorn de treball (Backoffice)

Recol·lecta dades amb formularis digitals i envia-les (envia-al) al back office en temps real. Opcionalment, la base de dades de el client pot ser connectada a la nostra base de dades. Escalable i fàcil d'utilitzar. Ambient de treball unificat. Sistema de seguretat de confiança. Alertes i notificacions per a usuaris (a punt per facturar, nou informe d'incidència, projecte finalitzat, etc).

Fluxe de Treball

Assigna treballs nous a treballadors abans que comencin la seva jornada laboral. Alertes i notificacions pels usuaris. Envia PDFs customizats a clients i personal.

Cloud

Totes les teves dades guardades en el núvol, accessibles des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol navegador (Chrome, Safari, Firefox, etc). Amb 99,9% de disponibilitat del servidor.

KPI

KPIs personalitzats depenent de l'empresa o departament:

 • App: Nombre de formularis registrats per mes per usuari.
 • PRL: Nombre de permisos de treballs especials per mes.
 • Comercial: Nombre de contractes signats per mes.
 • Gestió de Projectes: Nombre de treballs finalitzats per mes.
 • Control de Stock: Nombre de materials venuts per mes, categoria o tipus.
 • Manteniment: Estat de treballs (obert, en-progrés, finalitzat, endarrerit, cancel·lat, etc.)

SSL

Dades encriptades des del App fins al servidor (TLS). Certificat de seguretat HTTPS (SSL) per al backoffice. Noms d'usuaris i contrasenyes. Dades completament encriptades i seguritzades. Tests d'intrusió de força bruta realitzades periòdicament.

Formularis de App Mòbil Especials

Permisos de Treballs Especials

Formularis digitals per al teu departament de PRL. Lògica condicional dins de formularis per ajudar-te a prevenir errors costosos.

 • Gestors de PRL, per exemple, una llista actualitzada de treballadors certificats per assegurar que només els treballadors qualificats puguin ser assignats en treballs especials realitzats en espais confinats o treballs en calent.
 • Registre del control de l'atmosfera (oxigen, diòxid de carboni, explosivitat, etc.) d'espais de treball per assegurar que els nivells de gasos estiguin dins de rangs acceptables.

Informes d'Incidències

Informa sobre incidències relacionades amb els teus treballadors o equipament. Adjunta fotos mostrant l'extensió de l'incident. Assigna el personal que seguirà l'incident. Afegeix notes i comentaris durant la resolució de l'incident. Canvia l'estat de l'incident: obert, en procés, finalitzat o cancel·lat.

Registre d'Hores

Registra l'hora d'entrada i l'hora de sortida. Controla hores regulars i hores extres dels teus treballadors.

Pressupostos i Factures

Formulari digital per preparar pressupostos i factures en temps real. Si tens dades de clients i productes, pots preparar pressupostos i factures de manera ràpida. El client pot signar pressupostos o factures en temps real. Quan el formulari s'ha enviat, el client rebrà el PDF por email en menys d'un minut. En paral·lel, les dades són enviades al teu backoffice, notificant el personal que vulguis.

Característiques d'Aplicació Mòbil

Funcionalitat Sense Internet

El App pot funcionar amb cobertura o sense, habilitant i facilitant el treball en espais confinats. Els usuaris poden sincronitzar i actualitzar les seves dades quan tinguin connexió a internet.

Compatibilitat amb iOS

Requereix iOS 11.0 o superior. Compatible amb iPhone, iPad i iPod touch.

Compatibilitat amb Android

Requereix Android 5.0 o superior. Compatible amb Android smartphone o tablets.

Compatibilitat amb Windows 10

Pots descarregar l'App per mitjà del compte de Microsoft i instal·lar-la en deu dispositius amb Windows 10.

Geolocalització

Registra el temps i la localització de formularis enviats per realitzar auditories amb precisió.

Captura de Fotos

Captura fotos directament a l'App de formularis. Modifica la foto per destacar àrees d'interès. Les fotos poden ser vistes en l'informe PDF i al backoffice.

Captura de Signatura

Necessites confirmar un treball o un albarà? Utilitza l'App de formularis per capturar la signatura en el moment. El formulari és enviat al client i al reponsable per a la seva aprovació.

Escàner de codis QR i de barra

El App pot escanejar codis QR i de barres per mostrar informació d'equipament o estoc (producte, nom, descripció, unitats disponibles, etc.) a temps real.

Càlculs Automàtics

Vols evitar errors de tarifes o impostos? El formulari realitza càlculs complexos automàticament. Cacula el temps emprat en una feina, els totals de pressupostos i més.

Digitalitza els formularis de la teva empresa en unes setmanes

10 Raons per anar sense paper

01.

Dades disponibles en temps real.

02.

Reduir errors.

03.

Pèrdua de dades en paper.

04.

Augment de llegibilitat.

05.

Geolocaliza els teus treballadors quan envien informes.

06.

Captura fotos, signatures i escaneja codis en el moment.

07.

Formularis segurs i guardats en el núvol.

08.

Informa als responsabled i clients eficientment.

09.

Reduir tasques redundants.

10.

Connexió entre aplicació mòbil, backoffice i base de dades de l'empresa.

Els Nostres Clients

Digitalitza la teva empresa ... Elimina paper

Creació de Formularis App

Digitalitzar un formulari.
 

des de €1.300 per formulari

Aquest pla inclou:

 • Creació de formulari digital (App).
 • Connexió amb base de dades.
 • Configuració d'informes en PDF.
 • Configuració d'E-Mails automàtics.

Programació de Backoffice

Tots els enviaments de formularis preparats per ser revisats enlínea.

des de €2.500

Aquest pla inclou:

 • Programació del backoffice de la teva empresa.
 • Rols i permisos d'usuari.
 • Inicia sessió per navegador web.
 • Visualització de tots els enviaments de formularis.
 • Visualització de dades en temps real.
 • KPIs de formularis enviats per usuari.
 • Gràfiques de formularis enviats per mes.

App Quota Mensual

App mòbil per iOS, Android i Windows

€29 per usuari/mes

fins a 50 usuaris

Contacti'ns per +50 usuaris

Aquest plà inclou:

 • Creació de formulari digital (App).
 • Connexió amb base de dades.
 • Configuració d'informes en PDF.
 • Configuració d'E-Mail automàtics.

Quotes Mensuals de Servidor i Hosting

Servidor de base de dades i hosting de backoffice.

Des de €120 per mes

Aquest pla inclou:

 • Base de dades MySQL.
 • 100Gb espai de memòria (escalable)..
 • Certificat de seguretat HTTPS.
 • Encriptació de dades.
 • Disponibilitat de servidor: 99,9%
 • Còpies de seguretat diàries.

Connexió ERP Client

Programari de planificació de recursos empresarials.
 

Contacti'ns

Aquest pla inclou:

 • Connexió de dades del client.
 • Sincronització de dades durant hores nocturnes.
 • Programació de KPIs especials.
 • Habilitat d'enviar dades a ERP

Una Mica Sobre Efforwai

Efforwai és l'evolució natural de Application Laboratory Team SL, que es va fundar amb la idea de digitalitzar la captura d'informació dels treballadors de camp mitjançant dispositius mòbils. Aquesta idea junta amb el coneixement del negoci dels nostres clients ens ha portat a crear solucions digitals per a les necedidades específiques dels nostres clients.

La Nostra Missió

Mejorar el flujo de comunicación de datos dentro de las organizaciones, automatizando tareas repetitivas y que consumen mucho trabajo adicional e innecesario.

La Nostra Visió

Causar un impacte positiu en el sector de manteniment d'embarcacions d'esbarjo i en el sector de riscos laborals, on s'està millorant la captura, emmagatzematge i anàlisi dels permisos d'treballats especials.

Els Nostres Valors

Mitjançant les bones pràctiques en programació, la perseverança, l'atenció a l'experiència de l'usuari i l'enteniment dels nostres clients podem garantir un sevei que satisfà les teves necessitats.

El Nostre Equip

Team member Dani
Team member Toni
Team member Genis
Team member Emi

Contacti'ns

Posa't en contacte amb nosaltres i parlem del teu projecte!

VIT (Integració Tecnològica)
Carrer de la Llotja, s/n
08500 · Vic (Barcelona)

+34 937 027 286
info@efforwai.com